O nás

Společnost PV POWER member of Solek Group, se sídlem v České republice, je od svého založení v roce 2009 jedním z předních EPC kontraktorů v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren. Za svoji existenci jsme realizovali výstavbu desítek fotovoltaických projektů. Z teritoriálního hlediska jsme aktivní na trzích střední a východní Evropy a Chile.

Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme vhodně propojit technické možnosti s komerčními požadavky. Neustále analyzujeme všechny příležitosti tak, abychom našim zákazníkům mohli poskytnout ta nejlepší možná řešení.

5. června 2018 byl 100% podíl PV Power převzat skupinou Solek Group. Tím se PV Power stala součástí svého dlouholetého partnera, se kterým spolupracuje od roku 2010 na projektech výstavby fotovoltaických elektráren.

img_4975

Naše služby

Společnost PV POWER member of Solek Group je jedním z předních EPC kontraktorů v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren v České republice. Zajištuje veškeré služby v oblasti developmentu, projektování & inženýringu, výstavby, post-developmentu a následného provozu a správy fotovoltaických elektráren.
Zaměřujeme se na komplexní přípravu a realizaci investic do fotovoltaických projektů. Zajišťujeme celý proces od projektové, organizační a právní přípravy, licenčního a správního řízení, až do uvedení díla do provozu a následného poskytování provozních a servisních služeb. Naší výhodou oproti konkurenci je praktická zkušenost s výstavbou, provozem a správou fotovoltaických elektráren. Při realizaci investic vycházíme z konkrétních praktických zkušeností a investorům garantujeme spolehlivé, rychlé a efektivní řešení bez případných rizik.

PV Power nabízí služby ve čtyřech oblastech:

  • DEVELOPMENT

  • Klíčovým prvkem při realizaci projektu fotovoltaické elektrárny je mít k dispozici přesné a komplexní informace. Často se stává, že developerský proces je zahájen na základě neúplných nebo dokonce chybných údajů. To nakonec vede nejen ke zpoždění realizace projektu, ale i k navýšení celkových nákladů. Předprojektová příprava projektu je tedy z hlediska jeho budoucího fungování velmi důležitá. Celý tento proces máme plně pod kontrolou, a to díky našim interním specialistům, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti developmentu OZE na mezinárodní úrovni.

  • DESIGN&ENGINEERING

  • Našim klientům posktytujeme široké spektrum inženýrských služeb, stejně jako zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace a studií, včetně místních průzkumů a zaměření. Součástí služeb je rovněž realizace tendrů, licenčních a povolovacích řízení, management výstavby, uvedení díla do provozu, a s tím spojený post-development.

  • VÝSTAVBA NA KLÍČ

  • Nejvýhodnější investicí při minimálním riziku je svěření komplexní výstavby elektrárny do rukou naší společnosti. Příprava a realizace stavby tak může být provedena bez zbytečných mezičlánků, rychle, za výhodných finančních podmínek, a poskytuje tak investorovi spolehlivou záruku.

  • PROVOZNÍ SLUŽBY

  • Výhodou fotovoltaických elektráren je možnost díky stabilním přírodním podmínkám poměrně spolehlivě předvídat a plánovat výši výroby elektrické energie. Na druhé straně tato skutečnost vede k nutnosti potenciál využít bez sebemenších ztrát, neboť neexistuje možnost mimořádného navýšení výroby a náhrady případných výpadků. PV POWER se zaměřuje na komplexní provoz a správu fotovoltaických elektráren, díky čemuž pomáhá ztrátám a výpadkům předcházet.

„Projektujeme, stavíme a provozujeme fotovoltaické elektrárny.“

Partneři